Introducció

BLOC DIRIGIT A ESTUDIANTS DE 3r D'ESO

Aquest espai està creat per xerrar de la Imatge en tots els seu àmbits: fotografia, animació, cine, publicitat, etc.
Wordle: imatgexpressions
Aquesta presentació s'ha fet amb el programa Wordle:

OBJECTIUS
 • Expressar-se per mitjà de les diferents modalitats del llenguatge visual i plàstic amb una certa autonomia i criteri.
 • Adquirir la suficient capacitat de lectura visual per poder copsar la realitat i les imatges del món que l’envolten. 
 • Descobrir i treure´n el màxim profit de les possibilitats comunicatives i expressives del llenguatge de la imatge com a mitjà universal per conèixer i entendre's a si mateix i als altres.
 • Aprendre a desxifrar imatges i conèixer el llenguatge visual
 • Conèixer i diferenciar els valors informatius, expressius i publicitaris de les imatges i formes de l'entorn.
 • Saber analitzar críticament les imatges des de l'experiència creativa.
 • Recollir, ordenar, estructurar, analitzar i obtenir conclusions personals de la informació, per després fer-ne el millor ús possible en els seua treballs creatius.
 • Exercir l'autonomia de decisió que suposa el desenvolupament de funcions de disseny i producció de missatges audiovisulas.
 • Valorar la feina pròpia i la dels altres des de la doble perspectiva d'un emissor, creador d'imatges i d'un receptor que les interpreta.
 • Desenvolupar tasques d'equip amb una actitud solodària, activa i participativa.
 • Assolir els criteris i la sensibilitat que el permetin valorar i gaudir amb les diverses manifestacions artístiques i amb el patrimoni cultural.

CONTACTE
Per qualsevol pregunta, dubte o sugerència ens pots escriure a vontavilla@gmail.com