martes, 8 de abril de 2014

Gèneres Fotogràfics.

     Amb el terme "gènere" es designa als diferents temes tractats en les fotografies. La terminologia utilitzada a la fotografia és la mateixa que s'utilitza en la pintura.
 • Retrat. El retrat és la representació humana és tots els seus vessants. Les persones estan representades amb el cos complet o en plànols menors (Plànol americà, plànol mitjà, primer plànol o primeríssim primer plànol). Aquí emmarcarem dos subgèneres: l'autoretrat i el nu (retrat d'una persona sense roba).
 • Bodegó o natura morta. També anomenat naturalesa morta. És un gènere que deriva de la pintura i consisteix en la fotografia d'elements inanimats(objectes que trobam a la cuina, menjar, etc.). Es caracteritza perquè el fotògraf és el que ha preparat aquesta escena per fotografiar-la (composició, llums, colors, etc.)
 • Paisatge. 
 • Reportatge.  
  El Reportatge
       El reportatge és un gènere específic de la fotografia. Un reportatge implica una sèrie d'imatges que tracta del mateix tema.

  Podem dividir el reportatge en tres grans categoríes:
  1. Fotografia científica. La fotografia ha constituït des dels seus inicis un mitjà de gran utilitat en la recerca científica. Gràcies a la seva utilització a nivell científic es té la possibilitat de registrar fenòmens que no poden ser observats directament, com per exemple aquells que es desenvolupen en temps molt breus (fotografia ultrarràpida), o extremadament lents (fotografia de baixa velocitat), aquells que es produeixen a escala microscòpica, aquells que afecten a regions molt vastes de la Terra o de l'Espai (fotografia aèria, orbital, astronòmica), aquells lligats a radiacions no visibles a l'ull humà, o en situacions en les quals no pot estar físicament l'ésser humà, etc.
  2. Fotografia publicitària. És la realització de fotografies amb l'objectiu d'integrar-les en una campanya publicitària. Les imatges, que tenen la finalitat de fer un producte atractiu per a incitar-ne el consum, constitueixen un dels components principals de la publicitat, cosa que ha afavorit el gran desenvolupament tècnic i creatiu de la fotografia en aquest àmbit.
  3. Fotografia periodística o fotoperiodisme. Els professionals que s'hi dediquen són coneguts generalment com a fotoperiodistes o reporters gràfics, i solen ser fotògrafs o periodistes especialitzats en aquesta disciplina; el reportatge fotogràfic és la història que expliquen amb fotografies, a partir d'un determinat succés i de l'impacte que aquest causa en la gent.
   Es diferencia d'altres branques fotogràfiques especialment per la seva narrativa i objectivitat. El perfil del fotoperiodista implica un interès per la fotografia, domini tècnic del mitjà, i sensibilitat visual, a més d'un coneixement de l'actualitat política, social i cultural. (Wikipèdia)
   Géneros y subgéneros de la fotografía contemporánea, por Oscar Colorado Nates. Oscarenfotoscom   Més informació: Los géneros fotogràficos.

  Fotomontatge amb el GIMP.

        Has d'utilitzar aquestes imatges per crear el teu fotomuntatge. A més has d'afegir dues imatges que hagis cercat tu i eliminat, previament, el fons.
  Escull un d'aquets 4 fons: