miércoles, 24 de abril de 2013

Profesionals del cinema.

    Quan comença i acaba una pel·lícula apareixen els títols de crèdit. Serveixen per indicar les persones que han participat a la seva producció.


         "El cine, como cualquier otro producto audiovisual, es la obra de todo un equipo de profesionales agrupados por especialidades y que guardan una perfecta jerarquía. El trabajo de este equipo se desarrolla a lo largo de tres fases: una previa al rodaje, la preproducción, otra centrada en el propio rodaje, y la última la postproducción, es decir, lo relacionado con el montaje y la distribución y exhibición, -aspectos cada vez más incorporados a la producción-.

             La tarea que desempeñan estos profesionales es distinta en cada una de las fases, incluso determinados profesionales intervienen directamente sólo en algunas de ellas. También la labor y la importancia del trabajo de los miembros de ese equipo ha ido variando a lo largo de la historia." Cine_Cam.

    En qualsevol producció audiovisual són molts els professionals que participen. Aquí nomenarem els principals:
 • Productor, organitza la possibilitat de crear una pel·lícula i gestiona els diners.
 • Director,  com la mateixa paraula indica és la persona que dirigeix la pel·lícula. Ell decideix com es farà, on, qui participarà, etc. Sempre amb la ajuda dels altres experts en la matèria específica de cada un d'ells. També s'ha d'ajustar a un presupost. Un director no sempre ha tingut la llibertat de fer el que ha volgut. Moltes vegades els   productors han canviat el montatge o inclús el final de una pel·lícula. D'altres una mateixa pel·lícula ha estat rodade per diferents directors.
 • Director de Fotografia és l'encarregat de possar en imatges el guió, adequar la llum i crear l'atmòsfera de la pel·lícula.
 • Director Artístic és l'encarregat dels decorats o de les escenes exteriors. Té al seu càrrec a un ampli grup de tècnics i artesans.
 • Actors i actrius, són els que donen la cara i els únics que recordem de les pel·lícules. Ells actuen guiats pel director i a partir d'un guió.  Molts actors s'han posat darrera d'una càmera per dirigir una pel·lícula. Els actors és divideixen en tres grups: els actors principals, els secundaris i els de repart.
 • Guionista, crea un guió a partir d'una idea personal o a partir d'altres (llibre, etc)
 • Compositor, és qui crea la banda sonora.
 • Montador, és qui monta les escenes de la pel·lícula donant-li significat i ritme. D'una mateixa material filmat és podrien fer diferents pel·lícules, segons el seu montatge final.
 • Disenyador de vestuari, S'encarrega de crear els vestuaris adecuats per la pel·lícula. No és lo mateix una producció d'època, de ciència ficció o actual.
 • Departament de Maquillatge i/o perruqueria, són els encaregats de caraceritzar als actors/actrius.
 • Tècnics d'Efectes Especials, són els encarregats detos els efectes que ens fan crear l'ilusió de realitat.
Si teniu curiositat per consultar els premis donats als diferents profesional del cinema, podeu consultar les seves pàgines web:
 1. Premis Goya, Espanya
 2. Els Oscar, EEUU

martes, 23 de abril de 2013

Com es fa una pel·lícula?

Molta gent està involucrada en la realització d'una pel·lícula i hi ha molta feina per fer:
    1. Preproducció
 • Guió (literari i tècnic)
 • Casting
 • Storyboard (apareix la pel·lícula detallada: escenes, plans, lloc, temps, etc)
 • Financiació
 • Cercar llocs de rodatge,
 • Contratació del personal tècnic
 • Assaig (lectura del guió)
   2. Producció
   3. Postproducció
 • Edició (retocs, efectes, banda sonora, etc)
 • Montatge (composar la pel·lícula)
   4. Distribució

Segona, tercera i quarta part del documental.