martes, 5 de noviembre de 2013

Comentari de fotografies II.

Comenta les següents fotografies.

  1. Descriu la imatge i els personatges fotografiats.
  2. Quines diferències hi ha entre les imatges?